Quyết định 07/2022/QĐ-UBND
Trích yếu: sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theokhoản 1 Điều 2 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng giá đất thị xã Cửa Lò giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 06-01-2022
Có hiệu lực từ: 16-01-2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
07 2022_ CLO S?a d?i b? sung giá d?t 2020 -2024.doc
Đăng Công báo:
Số 07 + 08 ngày 15-01-2022
(từ trang 14 đến trang 15)
Tổng số trang: 2 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
56,309,546 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner