Quyết định 20/2022/QĐ-UBND
Trích yếu: sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo khoản 1 Điều 2 Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh ban hành bảng giá đất huyện Quỳ Châu giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 06-01-2022
Có hiệu lực từ: 16-01-2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
20 2022_QCU S?a d?i b? sung b?ng giá d?t 2020-2024.doc
Đăng Công báo:
Số 07 + 08 ngày 15-01-2022
(từ trang 40 đến trang 41)
Tổng số trang: 2 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
56,310,686 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner