Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND
Trích yếu: quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Hội đồng nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 13-07-2017
Có hiệu lực từ: 23-07-2017
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
NQ 09 Quy ho?ch tài nguyên nu?c.doc
Phu luc 01_Phan chia vung, tieu vung.doc
Phu luc 02_Luong nuoc co the phan bo.doc
Phu luc 03_Ty le phan bo nuoc mat cho cac nganh.doc
Phu luc 04_a Chuc nang nguon nuoc.doc
Phu luc 04-b_ Dinh huong nguon khai thac.doc
Phu luc 05_Mang giam sat.doc
Phu luc 06_ Phan vung muc tieu chat luong nuoc.doc
Phu luc 07_Duy tri, phuc hoi nguon nuoc.doc
Phu luc 08_ Cac du an de xuat thuc hien.doc
Đăng Công báo:
Số 25 + 26 ngày 10-08-2017
(từ trang 39 đến trang 76)
Tổng số trang: 38 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
47,625,909 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner