Nghị quyết 09/NQ-HĐND
Trích yếu: về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2019
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Hội đồng nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 12-07-2019
Có hiệu lực từ: 12-07-2019
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
nq.09.doc
dm1.nq09.doc
dm1.1.nq09.doc
dm1.2.nq09.doc
dm1.3.nq09.doc
dm2.1.nq09.doc
dm2.2.nq09.doc
dm2.3a.nq09.doc
dm2.3b2.nq09.doc
dm3.1.nq09.doc
dm3.2.nq09.doc
dm3.3a.nq09.doc
dm3.3b.nq09.doc
dm3.4.nq09.doc
dm4a.nq09.doc
dm4b.nq09.doc
dm5.nq09.doc
dm6.nq09.doc
Đăng Công báo:
Số 21 + 22 ngày 03-08-2019
(từ trang 02 đến trang 73)
Tổng số trang: 72 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
47,419,376 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner