Quyết định 516/QĐ-UBND
Trích yếu: về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 31/12/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 20-02-2008
Có hiệu lực từ: 20-02-2008
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
QD 516
Đăng Công báo:
Số 06 ngày 20-03-2008
(từ trang 86 đến trang 92)
Tổng số trang: 7 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
48,456,782 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner