"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2022           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 44 văn bản được ban hành trong năm 2022:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-04-2022 Thông báo số 287/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2022.
25-04-2022 Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
06-04-2022 Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của UBND tỉnh Nghệ An.
06-04-2022 Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An.
31-03-2022 Thông báo số 215/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2022.
23-03-2022 Quyết định số 748/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh Nghệ An.
15-03-2022 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ điểm l khoản 2 Điều 3 và khoản 4 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
15-03-2022 Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
14-03-2022 Quyết định số 640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung, phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
28-02-2022 Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.
28-02-2022 Quyết định số 488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Quỹ phát triển đất Nghệ An.
21-02-2022 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022.
21-02-2022 Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) cho Báo Nghệ An.
17-02-2022 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An.
14-02-2022 Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
18-01-2022 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
13-01-2022 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2022.
11-01-2022 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
07-01-2022 Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 93/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
07-01-2022 Quyết định số 56A/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
55,606,549 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner