"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2013 Ngày 02 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2012 Quyết định số 90/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở Chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
20-12-2012 Quyết định số 91/2012/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng mới nhà và vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2012 Quyết định số 5101/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án: “Thí điểm Quản lý, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm hàng ngày tại 3 huyện thuộc tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2015”. 40
24-12-2012 Quyết định số 5286/QĐ-UBND.VX về việc phê duyệt Dự án "Chương trình Quản lý bền vững các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại Nghệ An"(Do PEPFAR/USAID tài trợ). 60
26-12-2012 Quyết định số 5402/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2012 - 2020, có tính đến 2025. 74
27-12-2012 Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện đảm bảo ổn định đời sống cho đồng bào tái định cư thuộc dự án thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. 94
56,188,033 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner