"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2013 Ngày 16 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-12-2012 Quyết định số 92/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Tân Kỳ. 04
27-12-2012 Quyết định số 93/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Nghi Lộc. 08
27-12-2012 Quyết định số 94/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Yên Thành. 12
27-12-2012 Quyết định số 95/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. 16
27-12-2012 Quyết định số 96/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. 20
27-12-2012 Quyết định số 97/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Quỳ Châu. 24
27-12-2012 Quyết định số 98/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Quế Phong. 28
27-12-2012 Quyết định số 99/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. 32
27-12-2012 Quyết định số 100/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. 36
27-12-2012 Quyết định số 101/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Nam Đàn. 40
27-12-2012 Quyết định số 102/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Tương Dương. 44
27-12-2012 Quyết định số 103/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Thanh Chương. 48
27-12-2012 Quyết định số 104/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. 52
27-12-2012 Quyết định số 105/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Con Cuông. 56
27-12-2012 Quyết định số 106/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đô Lương. 60
27-12-2012 Quyết định số 107/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Anh Sơn. 64
27-12-2012 Quyết định số 108/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Diễn Châu. 68
27-12-2012 Quyết định số 109/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thị xã Thái Hoà. 72
27-12-2012 Quyết định số 110/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thị xã Cửa Lò. 76
27-12-2012 Quyết định số 111/2012/QĐ-UBND-ĐC ban hành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Vinh. 80
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2012 Quyết định số 5492/QĐ-UBND.VX về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giai đoạn 2013-2015 thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Nghệ An. 84
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-01-2013 Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hoà nhiệm kỳ 2011 - 2016. 98
10-01-2013 Quyết định số 117/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 99
56,188,177 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner