"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2013 Ngày 22 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND-VX về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
15-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2015. 10
16-01-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND-VX về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 16
16-01-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND-VX về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19
16-01-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND-VX về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Cửa Lò. 23
16-01-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND-VX về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020. 30
17-01-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 44
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2013 Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 49
14-01-2013 Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh thực hiện trong năm 2013-2014. 71
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-01-2013 Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 101
10-01-2013 Quyết định số 118/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 102
15-01-2013 Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 103
56,188,220 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner