"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2013 Ngày 04 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-01-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 04
17-01-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào Ngân sách nhầ nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 08
31-01-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ban hành bảng giá tối thiểu tài nguyên, thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10
31-01-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về việc quy định đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
31-01-2013 Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2013 Quyết định số 265/QĐ-UBND 265/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống đài truyền thanh cơ sở đến cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 23
24-01-2013 Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Ban quản lý rừng phòng hộ Quế Phong thành Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. 32
30-01-2013 Quyết định số 413/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2013. 47
30-01-2013 Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao tại Nghệ An. 67
30-01-2013 Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch vùng mía nguyên liệu trong sản xuất ứng dụng công nghệ cao tại Nghệ An. 74
30-01-2013 Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lạc tại Nghệ An. 80
31-01-2013 Quyết định số 448/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất chè tại Nghệ An. 85
01-02-2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung thủ công và tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh. 92
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-01-2013 Quyết định số 288/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 97
23-01-2013 Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 98
23-01-2013 Quyết định số 320/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 99
56,188,234 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner