"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2013 Ngày 22 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
29-03-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013. 45
08-04-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ 20 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Lưu sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. 46
18-04-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 48
06-04-2013 Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 80
08-04-2013 Chỉ thị số 11/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 83
16-04-2013 Chỉ thị số 12/2013/CT-UBND về việc tổ chức phong trào kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên tuyến biên giới Việt - Lào trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 87
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-03-2013 Chỉ thị số 9/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 90
18-04-2013 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè thu-Mùa năm 2013. 94
29-03-2013 Thông báo số 122/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2013. 97
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
02-04-2013 Quyết định số 1116/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 102
04-04-2013 Quyết định số 1185/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 103
56,189,146 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner