"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2013 Ngày 07 tháng 5 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tối thiểu tài nguyên, thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
04-05-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi mức thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 09
22-04-2013 Chỉ thị số 14/2013/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2013 Quyết định số 1089/QĐ-UBND về việc quy định mức khoán chi phí tối đa của một cuộc bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước. 20
02-04-2013 Quyết định số 1105/QĐ-UBND về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An. 22
02-04-2013 Quyết định số 1131/QĐ-UBND ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020. 23
17-04-2013 Quyết định số 1385/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh thực hiện trong năm 2013-2014. 39
26-04-2013 Quyết định số 1546/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý ngành Y tế tỉnh Nghệ An” giai đoạn 2013 - 2015. 41
03-05-2013 Quyết định số 1609/QĐ-UBND.ĐC phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV. 49
04-05-2013 Quyết định số 1615/QĐ-UBND phê duyệt đề cương chi tiết Đề án "Quy hoạch tổng thể mạng lưới phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, có tính đến năm 2025”. 53
04-05-2013 Quyết định số 1616/QĐ-UBND phê duyệt đề cương chi tiết Đề án "Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, có tính đến năm 2025”. 70
27-04-2013 Thông báo số 187/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2013. 88
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
25-04-2013 Quyết định số 1518/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 95
56,189,162 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner