"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2013 Ngày 01 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-06-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước, vị trí cống đầu kênh, mức trần phí dịch vụ lấy nước kênh nội đồng, phê duyệt diện tích miễn thu thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
13-06-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An. 07
13-06-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh, Phó Chánh Thanh tra Sở, Ban, ngành; Chánh, Phó Chánh Thanh huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Nghệ An. 15
28-06-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình, thời gian xác định giá khởi điểm đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2013 Quyết định số 2517/QĐ-UBND.VX về việc phê duyệt đề án “Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn năm 2013 đến năm 2020”. 21
20-06-2013 Quyết định số 2532/QĐ-UBND.ĐTXD về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý chất thải y tế tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2013 - 2015. 34
14-06-2013 Thông báo số 272/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 6 năm 2013. 81
28-06-2013 Thông báo số 309/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2013. 86
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-06-2013 Quyết định số 2289/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 92
10-06-2013 Quyết định số 2329/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 93
13-06-2013 Quyết định số 2436/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức. 94
19-06-2013 Quyết định số 2505/QĐUBND về việc thành lập Quỹ bảo trì đường bộ Nghệ An. 95
28-06-2013 Quyết định số 2738/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức. 100
28-06-2013 Quyết định số 2749/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức. 101
28-06-2013 Quyết định số 2750/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức. 102
56,188,089 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner