"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2006 Ngày 01 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-09-2006 Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
13-09-2006 Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu và quản lý phí trông giữ xe đạp, xe máy và ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 50
13-09-2006 Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu và quản lý phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 54
13-09-2006 Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 57
20-09-2006 Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 61
20-09-2006 Quyết định số 93/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn công nhận Làng có nghề, Làng nghề Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 71
20-09-2006 Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp Dược tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 - 2010. 77
28-09-2006 Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. 96
56,309,970 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner