"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2006 Ngày 01 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-11-2006 Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại các Công ty nhà nước do địa phương quản lý. 03
06-11-2006 Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định trách nhiệm cập nhật, cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. 09
06-11-2006 Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển mạng Viễn thông tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 15
06-11-2006 Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông của vùng Bắc Trung Bộ. 65
14-11-2006 Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Phát triển cây, con miền Tây Nghệ An". 93
14-11-2006 Quyết định số 112/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng cam tập trung". 118
14-11-2006 Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Phát triển vùng nguyên liệu lạc phục vụ chế biến và xuất khẩu". 134
14-11-2006 Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng nguyên liệu sắn phục vụ chế biến và xuất khẩu". 149
56,310,277 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner