"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2007 Ngày 01 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2006 Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ban hành những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2007. 03
06-02-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện thu hồi đất sản xuất để phát triển đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 20
09-02-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 35
09-02-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 37
09-02-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp và quản lý phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 39
12-02-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 - 2015, có tính đến năm 2020. 43
13-02-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 101
23-02-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công quản lý các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 114
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-02-2007 Quyết định số 729/QĐ-UBND-NC về việc ban hành "Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2007". 119
02-02-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND về công tác Thú y năm 2007. 130
05-02-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác thu Ngân sách Nhà nước năm 2007. 132
22-02-2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII. 135
12-02-2007 Thông báo số 42/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2007. 137
56,252,824 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner