"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2007 Ngày 01 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2006 Quyết định số 5112/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2007 của UBND tỉnh Nghệ An. 03
02-03-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND v/v ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức. 21
15-03-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách năm 2007. 37
15-03-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định quản lý đối với tôm he chân trắng. 74
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-03-2007 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc đẩy mạnh hoạt động và tăng cường quản lý công tác xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 78
13-03-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 81
56,252,622 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner