"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2007 Ngày 01 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-03-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khuyến công tỉnh Nghệ An. 03
16-03-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ban hành bổ sung đơn giá xây dựng nhà và công trình xây dựng phục vụ công tác bồi thường GPMB trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 08
20-03-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2005. 10
20-03-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2007. 22
23-03-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án khảo sát, đánh giá hiện trạng Bưu chính, Viễn thông và CNTT tỉnh Nghệ An đến hết năm 2005. 23
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-03-2007 Quyết định số 899/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 80
16-03-2007 Quyết định số 900/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 81
16-03-2007 Quyết định số 901/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 82
29-03-2007 Quyết định số 1068/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 83
29-03-2007 Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 84
29-03-2007 Quyết định số 1070/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 85
29-03-2007 Quyết định số 1071/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 86
29-03-2007 Quyết định số 1072/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 87
29-03-2007 Quyết định số 1073/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 88
30-03-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2007 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 89
21-03-2007 Thông báo số 79/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2007. 92
56,252,460 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner