"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2007 Ngày 02 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động các Bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
09-04-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2006 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành. 10
09-04-2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ban hành quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010. 82
11-04-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An. 88
11-04-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ AnVề việc thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An. 91
16-04-2007 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, bảo trì đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 94
16-04-2007 Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND v/v Phân cấp cấp giấy phép mở Bến khách ngang sông và đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 101
24-04-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và sắc phục của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều. 103
27-04-2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế về ban hành công điện, báo cáo phương tiện hoạt động trên biển, báo cáo thiệt hại và sử dụng thông tin của Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ trong phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. 108
27-04-2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. 114
27-04-2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý thu, chi tiền mặt đối với các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 120
13-04-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện mùa khô năm 2007 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 125
16-04-2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác giáo dục truyền thông hưởng ứng và thực hiện Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và VSMT (29/4/2007 - 06/5/2007). 127
17-04-2007 Chỉ thị số 14/2007/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2007. 131
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-04-2007 Thông báo số 123/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2007. 133
56,252,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner