"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2007 Ngày 20 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-07-2007 Nghị quyết số 179/2007/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 04
25-07-2007 Nghị quyết số 180/2007NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2009. 05
25-07-2007 Nghị quyết số 181/2007/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007. 06
25-07-2007 Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 12
25-07-2007 Nghị quyết số 183/2007/NQ-HĐND về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch; phí đấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua đò, qua âu vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 16
25-07-2007 Nghị quyết số 184/2007/NQ-HĐND về thông qua cơ chế ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 27
25-07-2007 Nghị quyết số 185/2007/NQ-HĐND về việc thông qua chính sách hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 29
25-07-2007 Nghị quyết số 186/2007/NQ-HĐND về quy định các tiêu chí, cách tính điểm các tiêu chí làm căn cứ xác định mức phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn ngân sách Trung ương cho các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 tỉnh Nghệ An. 31
25-07-2007 Nghị quyết số 187/2007/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 33
25-07-2007 Nghị quyết số 188/2007/NQ-HĐND về Phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 37
25-07-2007 Nghị quyết số 189/2007/NQ-HĐND về Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh. 41
25-07-2007 Nghị quyết số 190/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An. 46
25-07-2007 Nghị quyết số 191/2007/NQ-HĐND v/v thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hoà; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An. 48
25-07-2007 Nghị quyết số 192/2007/NQ-HĐND thông qua một số chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng ở Nghệ An đến năm 2010. 51
25-07-2007 Nghị quyết số 193/2007/NQ-HĐND thông qua một số chính sách dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 53
25-07-2007 Nghị quyết số 194/2007/NQ-HĐND thông qua một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 57
25-07-2007 Nghị quyết số 195/2007/NQ-HĐND về việc bố trí chức danh và chế độ phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn. 59
25-07-2007 Nghị quyết số 196/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008. 61
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-08-2007 Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng nguyên liệu dứa phục vụ chế biến và xuất khẩu". 62
06-08-2007 Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng nguyên liệu chè phục vụ chế biến và xuất khẩu". 75
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-08-2007 Quyết định số 2897/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 93
16-08-2007 Quyết định số 3141/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2004 - 2009. 94
16-08-2007 Quyết định số 3168/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 95
56,254,270 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner