"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2007 Ngày 20 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2007 Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
26-07-2007 Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An - Phần Lắp đặt. 07
26-07-2007 Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An - Phần Xây dựng. 14
03-08-2007 Quyết định số 91/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 28
08-08-2007 Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch miền Tây Nghệ An thời kỳ 2007- 2010. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2007 Quyết định số 2677/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh nghệ An. 54
07-08-2007 Quyết định số 2850/QĐ-UBND công bố các lĩnh vực thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 6 tháng cuối năm 2007 và năm 2008. 60
07-08-2007 Quyết định số 2862/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố Vinh thành Trung tâm Văn hoá-Thông tin của vùng Bắc Trung Bộ (giai đoạn 2006-2020). 74
06-08-2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 88
14-08-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 91
56,254,444 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner