"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2007 Ngày 05 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-08-2007 Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: “Quy hoạch lại dân cư miền Tây Nghệ An”. 03
22-08-2007 Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND về việc quy định đối tượng, mức thu, chế độ quản lý lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2007 Quyết định số 2946/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lâp thị xã Thái Hoà; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An. 27
20-08-2007 Quyết định số 3204/QĐ-UBND phê duyệt Đề án: “Phát triển các Trung tâm Văn hoá - Thông tin và giữ gìn bản sắc văn hoá phi vật thể các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An đến năm 2010”. 69
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-08-2007 Quyết định số 3206/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2004 - 2009. 84
22-08-2007 Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008. 85
07-08-2007 Thông báo số 238/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2007. 88
56,254,373 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner