"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2007 Ngày 11 tháng 9 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-08-2007 Quyết định số 97/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Trung tâm Y tế kỹ thuật cao khu vực Bắc Trung bộ tại thành phố Vinhk, tỉnh Nghệ An. 03
30-08-2007 Quyết định số 98/2007/QĐ-UBND một số chính sách về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, bệnh binh nặng ở tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 37
30-08-2007 Quyết định số 99/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. 41
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2007 Quyết định số 3217/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp trên địa bàn miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 47
22-08-2007 Quyết định số 3245/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án phát triển phong trào TDTT miền núi, Bảo tồn và phát huy các môn thể thao Dân tộc miền Tây - Nghệ An (Giai đoạn 2006 - 2020). 65
23-08-2007 Quyết định số 3273/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Vinh thành Trung tâm thể thao vùng Bắc Trung bộ (Giai đoạn 2007 - 2020). 74
23-08-2007 Quyết định số 3280/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phổ cập dịch vụ điện thoại cố định và Internet cho các huyện miền Tây Nghệ An đến năm 2010. 80
29-08-2007 Quyết định số 3336/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án “Phát thanh - Truyền hình tiếng Thái, tiếng Mông tỉnh Nghệ An". 90
30-08-2007 Thông báo số 258/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2007. 93
56,254,325 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner