"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2007 Ngày 01 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2007 Quyết định số 100/2007/QĐ-UBND ban hành đối tượng, mức thu và quản lý phí qua cầu treo, qua phà, qua đò và qua Âu Vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
06-09-2007 Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 06
06-09-2007 Quyết định số 102/2007/QĐ-UBND về việc ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. 21
11-09-2007 Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý đóng mới, cải hoán tàu cá và phân cấp quản lý tàu cá cỡ nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 24
18-09-2007 Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng và lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 35
21-09-2007 Quyết định số 106/2007/QĐ-UBND về việc bố trí chức danh cán bộ và chi trả phụ cấp hàng tháng cho cán bộ làm công tác Dân số, gia đình và trẻ em ở cấp xã, phường, thị trấn. 50
21-09-2007 Quyết định số 107/2007/QĐ-UBND về việc ban hành một số chính sách cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 52
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2007 Quyết định số 3406/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp Xi măng của tỉnh Nghệ An đến năm 2015 và định hướng đến 2020. 55
06-09-2007 Quyết định số 3439/QĐ-UBND phê duyệt Đề án: Tăng cường trang thiết bị, phương tiện phòng, chống ma tuý ở tuyến biên giới Nghệ An đến năm 2010. 72
11-09-2007 Quyết định số 3503/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế Nghệ An giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 83
12-09-2007 Quyết định số 3524/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Kiên cố hoá trường, lớp học, xây dựng nhà ở cho giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông miền Tây Nghệ An giai đoạn 2007-2015.". 91
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-09-2007 Quyết định số 3456/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. 99
56,254,120 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner