"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2007 Ngày 25 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-09-2007 Quyết định số 111/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO. 03
01-10-2007 Quyết định số 112/2007/QĐ-UBND về ban hành quy định một số chính sách ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 27
08-10-2007 Quyết định số 113/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định công tác quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 31
08-10-2007 Quyết định số 114/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định công tác quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 38
09-10-2007 Quyết định số 115/2007/QĐ-UBND ban hành mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 48
09-10-2007 Quyết định số 116/2007/QĐ-UBND ban hành mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 52
10-10-2007 Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về chính sách khuyến khích phát triển khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 56
12-10-2007 Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí cho các Đoàn thanh tra liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 62
18-10-2007 Quyết định số 119/2007/QĐ-UBND về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008 và ổn định đến năm 2010. 66
18-10-2007 Quyết định số 120/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu học phí tại các trường bán công, lớp bán công trong trường công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 78
18-10-2007 Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 80
19-10-2007 Quyết định số 122/2007/QĐ-UBND về một số chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực ngành Y tế Nghệ An giai đoạn 2007 – 2010 và những năm tiếp theo. 82
22-10-2007 Quyết định số 123/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các Sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, UBMT Tổ quốc, Đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành, thị. 85
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-10-2007 Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân sau bão, lũ. 96
11-10-2007 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2007. 98
56,253,740 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner