"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2007 Ngày 15 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-10-2007 Quyết định số 124/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tối thiểu để tính thuế Tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
23-10-2007 Quyết định số 125/2007/QĐ-UBND ban hành đơn giá xây dựng dùng để tính lệ phí trước bạ nhà ở, công trình xây dựng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 08
31-10-2007 Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ban hành đơn giá xây dựng dùng để tính lệ phí trước bạ nhà ở, công trình xây dựng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10
01-11-2007 Quyết định số 127/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
05-11-2007 Quyết định số 128/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế sử dụng và quản lý kinh phí tiếp đón, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền ăn, tàu xe đối với người có công với Cách mạng. 25
08-11-2007 Quyết định số 129/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển hạ tầng giao thông thiết yếu cho thành phố Vinh, giai đoạn 2007 - 2020. 29
08-11-2007 Quyết định số 130/2007/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 50
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-10-2007 Quyết định số 4347/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ. 56
06-11-2007 Quyết định số 4464/QĐ-UBND v/v phê duyệt danh mục các đề tài, dự án Khoa học - Công nghệ năm 2008. 61
14-11-2007 Quyết định số 4630/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ (NGO) thời kỳ 2006 - 2010 của tỉnh Nghệ An". 73
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-10-2007 Quyết định số 4330/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2004-2009. 93
26-10-2007 Thông báo số 337/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2007. 94
56,253,584 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner