"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2007 Ngày 01 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-12-2006 Nghị quyết số 158/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007. 03
15-12-2006 Nghị quyết số 159/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005. 09
15-12-2006 Nghị quyết số 160/2006/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2007. 11
15-12-2006 Nghị quyết số 161/2006/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 23
15-12-2006 Nghị quyết số 162/2006/NQ-HĐND về Danh mục dự án đầu tư chủ yếu kế hoạch 5 năm (2006-2010). 31
15-12-2006 Nghị quyết số 163/2006/NQ-HĐND về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 40
15-12-2006 Nghị quyết số 164/2006/NQ-HĐND về nguyên tắc định giá và phê duyệt khung giá các loại đất để xây dựng bảng giá đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 55
15-12-2006 Nghị quyết số 165/2006/NQ-HĐND phê duyệt phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 60
15-12-2006 Nghị quyết số 166/2006/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 61
15-12-2006 Nghị quyết số 167/2006/NQ-HĐND về phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 64
15-12-2006 Nghị quyết số 168/2006/NQ-HĐND v/v điều chỉnh địa giới, thành lập các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An. 68
15-12-2006 Nghị quyết số 169/2006/NQ-HĐND về một số chế độ, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nghệ An giai đoạn 2007 - 2010. 70
15-12-2006 Nghị quyết số 170/2006/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng người cao tuổi ở khối, xóm, bản. 73
15-12-2006 Nghị quyết số 171/2006/NQ-HĐND về việc nâng sinh hoạt phí của nhân viên y tế thôn, bản. 74
15-12-2006 Nghị quyết số 172/2006/NQ-HĐND thông qua Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp thuộc diện thu hồi đất sản xuất để phát triển đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 75
15-12-2006 Nghị quyết số 173/2006/NQ-HĐND thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2020. 77
15-12-2006 Nghị quyết số 174/2006/NQ-HĐND thông qua kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An. 81
15-12-2006 Nghị quyết số 175/2006/NQ-HĐND phê chuẩn phương án chọn tuyến đường mang tên V.I Lênin. 83
15-12-2006 Nghị quyết số 176/2006/NQ-HĐND về phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Nghệ An. 84
15-12-2006 Nghị quyết số 177/2006/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2007. 87
15-12-2006 Nghị quyết số 178/2006/NQ-HĐND về chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2007. 89
56,189,153 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner