"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2007 Ngày 01 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2006 Quyết định số 124/2006/QĐ-UBND về việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
05-12-2006 Quyết định số 125/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: "Tiếp tục đổi mới và phát triển Hợp tác xã tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010". 11
07-12-2006 Quyết định số 126/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển Khu công nghiệp tập trung, Khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 - 2010. 38
07-12-2006 Quyết định số 127/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp đồ uống tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 - 2010 có tính đến 2015. 73
07-12-2006 Quyết định số 128/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển thuỷ điện tỉnh Nghệ An đến năm 2010. 97
07-12-2006 Quyết định số 129/2006/QĐ-UBND về việc Phê duyệt "Đề án Phát triển hàng dệt - may, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 - 2010". 120
56,253,573 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner