"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34 + 35           Năm 2023 Ngày 01 tháng 12 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-10-2023 Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030. 03
06-11-2023 Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí, thông tin phản ánh trên mạng xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 06
06-11-2023 Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An. 17
06-11-2023 Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An. 23
16-11-2023 Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. 30
22-11-2023 Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều "Quy định về tổ chức và hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động do Sở GTVT quản lý, vận hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An" ban hành kèm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-10-2023 Quyết định số 3149/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Đề án Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2024 - 2030, định hướng đến năm 2040. 44
23-11-2023 Quyết định số 3836/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. 55
23-11-2023 Chỉ thị số 35/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 74
30-11-2023 Thông báo số 922/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2023. 78
55.634.979 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner