"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2006 Ngày 01 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2006 Quyết định số 115/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Phát triển lâm nghiệp miền núi tỉnh Nghệ An". 03
14-11-2006 Quyết định số 116/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án "Phát triển mía đường, đưa sản lượng đường đạt 180.000 tấn vào năm 2010". 71
15-11-2006 Quyết định số 117/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Tổ chức Ban Nông nghiệp và PTNT cấp xã". 88
20-11-2006 Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Huy động nguồn lực để tổ chức phẫu thuật - phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006 - 2010. 99
23-11-2006 Quyết định số 119/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Nghệ An. 109
28-11-2006 Quyết định số 120/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 17/08/2006 của UBND tỉnh. 114
29-11-2006 Quyết định số 121/2006/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng nguyên liệu cao su phục vụ chế biến và xuất khẩu". 117
29-11-2006 Quyết định số 122/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển vùng nguyên liệu cà phê phục vụ chế biến và xuất khẩu". 128
29-11-2006 Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND về việc ban hành bản "Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại Cảng biển Nghệ An". 137
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-11-2006 Quyết định số 4437/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2004-2009. 143
23-11-2006 Quyết định số 4438/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên UBND huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2004-2009. 144
24-11-2006 Thông báo số 376/TB-UBND kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2006. 145
55.634.918 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner