"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2007 Ngày 12 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-11-2007 Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-TU ngày 04/7/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2007-2010. 03
22-11-2007 Quyết định số 134/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 17
27-11-2007 Quyết định số 136/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh giống gia súc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 24
27-11-2007 Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 33
29-11-2007 Quyết định số 138/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý vùng nguyên liệu và sản xuất, chế biến chè công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 42
03-12-2007 Quyết định số 139/2007/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá chi cho công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 49
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-11-2007 Quyết định số 4566/QĐ-UBND v/v Phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Nghệ An. 64
15-11-2007 Quyết định số 4652/QĐ-UBND ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cấp xã trên địa bàn tỉnh từ năm 2007 đến 2010. 70
28-11-2007 Quyết định số 4802/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày ngày 28/6/2004 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành "Quy chế quản lý khai thác và tiêu thụ quặng thiếc, sắt, chì-kẽm, đá vôi trắng trên địa bàn tỉnh Nghệ An". 81
30-11-2007 Quyết định số 4849/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2008 của tỉnh Nghệ An. 82
10-12-2007 Quyết định số 4953/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương chi tiết 19 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2007 - 2010. 84
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-11-2007 Quyết định số 4589/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ. 89
04-12-2007 Thông báo số 388/TB-UBND kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2007. 90
10-12-2007 Thông báo số 392/TB-UBND ý kiến kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2007. 97
55.633.172 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner