"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2008 Ngày 10 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-11-2008 Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định khu vực khi xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động p (BTS) loại 2 phải xin cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
05-11-2008 Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Chương trình Xúc tiến thương mại trọng điểm Nghệ An đến năm 2010”. 07
05-11-2008 Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định quy trình đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 21
07-11-2008 Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. 29
17-11-2008 Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm. 31
20-11-2008 Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An. 41
27-11-2008 Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành Website và các dịch vụ công trên mạng Internet của các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 49
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-11-2008 Quyết định số 4944/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học - công nghệ cấp tỉnh năm 2009”. 60
04-12-2008 Quyết định số 5387/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Thí điểm thi tuyển Trưởng, Phó phòng Sở, cấp huyện và lãnh đạo đơn vị sự nghiệp. 70
17-11-2008 Chỉ thị số 24/2008/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 80
25-11-2008 Chỉ thị số 25/2008/CT-UBND về việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. 83
05-12-2008 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống rét và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong mùa Đông Xuân 2008 - 2009. 85
21-11-2008 Thông báo số 369/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 19 tháng 11 năm 2008. 88
28-11-2008 Thông báo số 374/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2008. 96
05-12-2008 Thông báo số 387/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 03 tháng 12 năm 2008. 105
55.633.937 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner