"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30 + 31           Năm 2009 Ngày 04 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-11-2009 Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 67/2006/QĐ.UBND ngày 07/7/2006 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
18-11-2009 Quyết định số 104/2009/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được Ngân sách Nhà nước đảm bảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 05
01-12-2009 Quyết định số 106/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế kết hợp Viện - Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 08
01-12-2009 Chỉ thị số 29/2009/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-11-2009 Quyết định số 5988/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 18
16-11-2009 Quyết định số 6047/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Diễn Châu đến năm 2020. 30
19-11-2009 Quyết định số 6115/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quỳnh Lưu đến năm 2020. 45
24-11-2009 Quyết định số 6179/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Nghệ An. 62
01-12-2009 Quyết định số 6356QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học - công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2010. 71
01-12-2009 Quyết định số 6363/QĐ-UBND-VX phê duyệt Đề án đẩy mạnh xã hội hoá Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015, có tính đến năm 2020. 84
55.634.574 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner