"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49 + 50           Năm 2011 Ngày 20 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-12-2011 Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
08-12-2011 Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10
16-12-2011 Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-11-2011 Quyết định số 5218/QĐ-UBND về việc đính chính Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy và tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 30
06-12-2011 Quyết định số 5326/QĐ-UBND.NN phê duyệt Đề án cấp nước sạch tập trung vùng nông thôn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020. 33
19-12-2011 Quyết định số 5595/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 65
05-12-2011 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 69
01-12-2011 Thông báo số 455/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2011. 71
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-12-2011 Quyết định số 5509/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. 77
19-12-2011 Quyết định số 5579/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2020. 78
55.634.653 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner