"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45 + 46           Năm 2013 Ngày 20 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2013 Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với người là đồng bào dân tộc có trình độ văn hoá quá thấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
17-12-2013 Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND về việc quy định đối tượng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10
17-12-2013 Chỉ thị số 35/2013/CT-UBND về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo liên thông, liên kết trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2013 Quyết định số 6006/QĐ-UBND triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
12-12-2013 Quyết định số 5954/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, có tính đến năm 2025". 21
12-12-2013 Quyết định số 5955/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, có tính đến năm 2025. 33
18-12-2013 Quyết định số 6062/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. 57
18-12-2013 Quyết định số 6067/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương: "Đề án phát triển cây, con chủ yếu, gắn với cơ chế quản lý đất đai, tạo vùng nguyên liệu chế biến phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020". 69
20-12-2013 Quyết định số 6194/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Nghi Lộc đến năm 2020. 75
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-12-2013 Quyết định số 5828/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 98
11-12-2013 Quyết định số 5938/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. 99
55.633.606 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner