"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2016 Ngày 28 tháng 11 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-10-2016 Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
09-11-2016 Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ban hành một số quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
22-11-2016 Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND về việc bổ sung quy hoạch bến xe phía Bắc huyện Yên Thành vào Quy hoạch hệ thống bến xe khách trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 20
25-11-2016 Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ban hành quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2016 Quyết định số 5155/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Phong đến năm 2020. 35
03-11-2016 Quyết định số 5447/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án "Nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020". 59
26-11-2016 Quyết định số 5896/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển đội tàu khai thác hải sản tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030. 68
28-11-2016 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 87
55.633.219 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner