"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2018 Ngày 30 tháng 11 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2018 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 108/2014/QĐ.UBND của UBND tỉnh Quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 03
18-10-2018 Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ban hành quy định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 32
20-11-2018 Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 47
27-11-2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, lắp đặt các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 52
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-11-2018 Quyết định số 5067/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018 - 2020. 55
23-11-2018 Quyết định số 5198/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đội ứng phó thiên tai, thảm họa tỉnh Nghệ An. 62
27-11-2018 Quyết định số 5269/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Chuyển đổi Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội huyện Quế Phong thành Cơ sở Cai nghiện ma túy tự nguyện huyện Quế Phong trực thuộc UBND huyện Quế Phong”. 71
09-11-2018 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào tỉnh Nghệ An. 86
30-10-2018 Thông báo số 671/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 năm 2018. 89
28-11-2018 Thông báo số 742/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2018. 95
55.634.638 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner