"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2023 Ngày 03 tháng 01 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-12-2022 Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An. 03
12-12-2022 Quyết định số 60/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Nghệ An. 12
21-12-2022 Quyết định số 61/2022/QĐ-UBND về việc kéo dài thời gian áp dụng Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020. 19
21-12-2022 Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ban hành quy định phân công, phân cấp về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 21
23-12-2022 Quyết định số 63/2022/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 35
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-11-2022 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án: Khu lưu niệm Phan Bội Châu. 39
12-11-2022 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 42
12-11-2022 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương. 47
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2022 Quyết định số 4333/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Thí điểm hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu mía đường tỉnh Nghệ An nhằm thực hiện mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu mía đường giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. 49
06-12-2022 Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. 70
28-12-2022 Chỉ thị số 33/CT-UBND về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2023. 73
30-12-2022 Chỉ thị số 35/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 76
29-12-2022 Thông báo số 942/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2022. 84
55.635.014 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner