"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2023 Ngày 06 tháng 01 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2022 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường và cầu vượt lũ xã Châu Kim, huyện Quế Phong. 03
09-12-2022 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 05
09-12-2022 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai và khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 34
09-12-2022 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 53
09-12-2022 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021. 58
09-12-2022 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. 60
09-12-2022 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023. 64
09-12-2022 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 69
09-12-2022 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 74
09-12-2022 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 77
09-12-2022 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 81
09-12-2022 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. 85
55.632.739 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner