"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2023 Ngày 01 tháng 3 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2023 Quyết định số 166/QĐ-UBND phê duyệt Đề án: "Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030". 03
19-01-2023 Quyết định số 192/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ trên địa bàn huyện Yên Thành đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. 33
21-01-2023 Quyết định số 232/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2022. 63
30-01-2023 Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. 90
09-02-2023 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. 108
28-02-2023 Thông báo số 112/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trungtại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2023. 111
55.633.142 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner