"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2023 Ngày 20 tháng 7 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-06-2023 Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
12-06-2023 Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 11
15-06-2023 Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung, phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
14-07-2023 Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định, chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành. 19
19-07-2023 Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn tại Nhà máy nước Hòa Sơn (giai đoạn 1) do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và công nghệ môi trường HQ sản xuất, cung ứng trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-07-2023 Quyết định số 2252/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2030. 29
05-06-2023 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023. 51
21-06-2023 Chỉ thị số 13/CT-UBND về chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 55
19-07-2023 Chỉ thị số 19/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. 60
29-06-2023 Thông báo số 473/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2023. 75
55.634.936 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner