"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24 + 25           Năm 2023 Ngày 16 tháng 8 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-07-2023 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công. 02
07-07-2023 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công. 14
07-07-2023 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án. 24
07-07-2023 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Cấp điện cho Đồn Biên phòng Châu Khê (553)/Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An. 26
07-07-2023 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND phân bổ vốn dự phòng và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương. 28
07-07-2023 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 39
07-07-2023 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An. 43
55.632.707 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner