"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26 + 27           Năm 2023 Ngày 30 tháng 8 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-07-2023 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
07-07-2023 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai và khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 31
07-07-2023 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 51
07-07-2023 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 55
07-07-2023 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 1, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 58
07-07-2023 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2024. 63
07-07-2023 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND tăng cường việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 66
07-07-2023 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay”. 71
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-07-2023 Quyết định số 2166/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại Công ty TNHH Thuỷ lợi Thanh Chương giai đoạn 2021-2025. 74
01-08-2023 Quyết định số 2306/QĐ-UBND ban hành Đề án nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2030. 80
04-08-2023 Quyết định số 2361/QĐ-UBND phê duyệt Đề án " Tuyên truyền, vận động, hỗ trợphuj nữ tham gia phân loại, xử lý rác thải tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni lông trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2027". 96
31-07-2023 Thông báo số 569/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2023. 115
55.632.763 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner