"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2019 Ngày 05 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-12-2018 Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
20-12-2018 Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 08
24-12-2018 Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND về việc quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ủy quyền quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm. 36
28-12-2018 Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 39
07-12-2018 Chỉ thị số 15/2018/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân năm 2019. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2018 Quyết định số 5772/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2019. 45
28-12-2018 Quyết định số 5871/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: Đánh giá hiện trạng rừng ngập mặn, rừng ven biển, đề xuất các giải pháp phục hồi và phát triển các khu rừng ngập mặn, rừng ven biển, các hệ sinh thái có tầm quan trọng đối với việc phòng hộ, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020, định hướng 2030, của tỉnh Nghệ An. 58
13-12-2018 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 112
24-12-2018 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống đói, rét và dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân. 114
03-01-2019 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân năm 2018, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật. 117
25-12-2018 Thông báo số 804/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12 năm 2018. 119
56,309,872 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner