"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2019 Ngày 25 tháng 4 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-03-2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
29-03-2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị do Công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa, Công ty Cổ phần cấp nước Diễn Châu, Công ty Cổ phần cấp nước Quỳnh Lưu, Ban quản lý nhà máy nước thị trấn Yên Thành sản xuất, cung ứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 07
29-03-2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn của các công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 10
08-04-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. 13
25-04-2019 Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2019 Quyết định số 1017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hoạt động Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 23
10-04-2019 Quyết định số 1114/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 75 -CTr/TU ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 34
10-04-2019 Quyết định số 1115/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 74 -CTr/TU ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 52
10-04-2019 Quyết định số 1116/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 – 2025. 73
18-04-2019 Quyết định số 1249/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020. 85
08-04-2019 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm “Năm Cải cách hành chính” 2019. 91
56,309,374 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner