"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2019 Ngày 12 tháng 7 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-05-2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. 03
04-06-2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động dịch vụ mô tô nước trên biển tại thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An. 07
07-06-2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An. 11
21-06-2019 Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ban hành quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An. 13
11-07-2019 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 18
11-07-2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2019 Quyết định số 2525/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. 51
20-06-2019 Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 80
03-07-2019 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc thực hiện công tác bồi thường GPMB Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. 84
03-07-2019 Thông báo số 399/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 năm 2019. 89
56,309,567 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner