"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2019 Ngày 15 tháng 10 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-09-2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung mục III Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. 03
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-09-2019 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021. 05
25-09-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, thôn, bản, tổ dân phố ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Anh Sơn, Diễn Châu, Nghi Lộc, Quế Phong, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh. 13
25-09-2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 41
25-09-2019 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 44
25-09-2019 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535 (Km76+00 - Km83+500). 46
25-09-2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 49
25-09-2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. 50
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-10-2019 Quyết định số 4057/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025". 51
01-10-2019 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, phục vụ sản xuất năm 2019 và 2020. 70
11-10-2019 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 73
30-08-2019 Thông báo số 533/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 8 năm 2019. 78
03-10-2019 Thông báo số 591/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2019. 84
56,309,592 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner