"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2013 Ngày 23 tháng 5 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-04-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
10-05-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND quy định mức giá tối thiểu và công suất sử dụng buồng ngủ tối thiểu làm cơ sở xác định số thuế phải nộp đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. 04
15-05-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ban hành bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 07
07-05-2013 Chỉ thị số 15/2013/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2013. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-05-2013 Quyết định số 1643/QĐ-UBND-VX phê duyệt kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An". 21
09-05-2013 Quyết định số 1711/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổ chức bộ máy, cán bộ và biên chế của HĐND, UBND thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An. 33
14-05-2013 Quyết định số 1817/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Nghệ An. 59
22-05-2013 Quyết định số 1998/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xây dựng tổ hợp tác khai thác thuỷ sản trên biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 80
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-05-2013 Quyết định số 1715/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 96
09-05-2013 Quyết định số 1716/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 97
09-05-2013 Quyết định số 1717/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 98
09-05-2013 Quyết định số 1718/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. 99
56,189,159 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner