"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2013 Ngày 10 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-05-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 03
06-06-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2013 Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi nghề khai thác thủy sản từ vùng lộng sang vùng khơi tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 31
22-05-2013 Quyết định số 2009/QĐ-UBND-TM ban hành Đề án thành lập Quỹ bảo trì đường bộ Nghệ An. 45
23-05-2013 Quyết định số 2035/QĐ-UBND-NN phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 56
23-05-2013 Quyết định số 2045/QĐ-UBND-GT về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Anh Sơn đến năm 2020. 68
24-05-2013 Quyết định số 2059/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ vùng giáo, vùng biển tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013-2016". 88
56,187,998 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner