"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2013 Ngày 16 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-09-2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý Đề tài, Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 03
12-09-2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về một số điều kiện trong chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 36
13-09-2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-08-2013 Quyết định số 3781/QĐ-UBND-VX về việc phê duyệt Đề án phát triển sự nghiệp Phát thanh- Truyền hình tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015, có tính đến 2020. 58
30-08-2013 Quyết định số 3824/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 14/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008 - 2015, có tính đến 2020. 102
56,188,218 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner